notice
전체 41
번호 제목 작성자 작성일 추천 조회
공지사항
설날 연휴 고객센터 운영 및 배송 안내
pittasoft | 2018.02.05 | 추천 0 | 조회 176
pittasoft 2018.02.05 0 176
공지사항
차량용 블랙박스 전문 기업 (주)피타소프트 "2017 한국품질만족도 1위 " 기업 선정
pittasoft | 2017.10.19 | 추천 0 | 조회 322
pittasoft 2017.10.19 0 322
공지사항
블랙뷰 홈페이지가 정상적으로 보이지 않을 경우
PittaSoft | 2016.01.21 | 추천 -5 | 조회 2403
PittaSoft 2016.01.21 -5 2403
28
블랙뷰 DR550GW 시즌2 출시!
pittasoft | 2017.05.25 | 추천 1 | 조회 804
pittasoft 2017.05.25 1 804
27
제 19대 대통령 선거일 블랙뷰 고객센터 운영 안내
pittasoft | 2017.05.04 | 추천 1 | 조회 431
pittasoft 2017.05.04 1 431
26
5월 연휴 고객센터 운영 안내의 건
pittasoft | 2017.04.25 | 추천 1 | 조회 419
pittasoft 2017.04.25 1 419
25
다나와 블랙뷰 DR5500L-2CH 체험단 모집
pittasoft | 2017.04.18 | 추천 0 | 조회 488
pittasoft 2017.04.18 0 488
24
블랙뷰 DR5500L-2CH 에누리 체험단 모집 중!
pittasoft | 2017.03.23 | 추천 0 | 조회 551
pittasoft 2017.03.23 0 551
23
피타소프트 블랙뷰 DR450-1CH 미국 컨슈머 리포트 추천 블랙박스 선정
pittasoft | 2017.03.17 | 추천 -1 | 조회 598
pittasoft 2017.03.17 -1 598
22
블랙박스 전문기업 피타소프트, 2017년 신제품 블랙뷰 DR5500L-2CH 출시
pittasoft | 2017.03.06 | 추천 4 | 조회 613
pittasoft 2017.03.06 4 613
21
'블랙뷰 DR5500L-2CH' 신제품 출시!!
pittasoft | 2017.03.03 | 추천 3 | 조회 653
pittasoft 2017.03.03 3 653
20
설 연휴 고객센터 운영 안내
pittasoft | 2017.01.18 | 추천 0 | 조회 380
pittasoft 2017.01.18 0 380
19
연말연시 고객센터 축소 운영 안내
pittasoft | 2016.12.20 | 추천 0 | 조회 356
pittasoft 2016.12.20 0 356