notice
전체 38
번호 제목 작성자 작성일 추천 조회
공지사항
New 차량용 블랙박스 전문 기업 (주)피타소프트 "2017 한국품질만족도 1위 " 기업 선정
pittasoft | 10:09 | 추천 0 | 조회 9
pittasoft 10:09 0 9
공지사항
블랙뷰 홈페이지가 정상적으로 보이지 않을 경우
PittaSoft | 2016.01.21 | 추천 -3 | 조회 2142
PittaSoft 2016.01.21 -3 2142
26
5월 연휴 고객센터 운영 안내의 건
pittasoft | 2017.04.25 | 추천 1 | 조회 308
pittasoft 2017.04.25 1 308
25
다나와 블랙뷰 DR5500L-2CH 체험단 모집
pittasoft | 2017.04.18 | 추천 0 | 조회 360
pittasoft 2017.04.18 0 360
24
블랙뷰 DR5500L-2CH 에누리 체험단 모집 중!
pittasoft | 2017.03.23 | 추천 0 | 조회 420
pittasoft 2017.03.23 0 420
23
피타소프트 블랙뷰 DR450-1CH 미국 컨슈머 리포트 추천 블랙박스 선정
pittasoft | 2017.03.17 | 추천 0 | 조회 405
pittasoft 2017.03.17 0 405
22
블랙박스 전문기업 피타소프트, 2017년 신제품 블랙뷰 DR5500L-2CH 출시
pittasoft | 2017.03.06 | 추천 4 | 조회 470
pittasoft 2017.03.06 4 470
21
'블랙뷰 DR5500L-2CH' 신제품 출시!!
pittasoft | 2017.03.03 | 추천 3 | 조회 498
pittasoft 2017.03.03 3 498
20
설 연휴 고객센터 운영 안내
pittasoft | 2017.01.18 | 추천 0 | 조회 299
pittasoft 2017.01.18 0 299
19
연말연시 고객센터 축소 운영 안내
pittasoft | 2016.12.20 | 추천 0 | 조회 299
pittasoft 2016.12.20 0 299
18
추석 연휴 고객센터 운영 안내
PittaSoft | 2016.09.07 | 추천 1 | 조회 405
PittaSoft 2016.09.07 1 405
17
[중요] 블랙뷰 고객만족센터 이전 안내
PittaSoft | 2016.07.18 | 추천 0 | 조회 915
PittaSoft 2016.07.18 0 915